Did you know that El Priorat is the only county in Catalonia with no traffic lights?

A lack of traffic and good quality roads in a well-preserved natural and rural, and purely Mediterranean setting.
The geography of El Priorat is, unquestionably, the most exclusive in Europa for road cycling.

Enjoy the unique experience that El Priorat provides on your bike!

Saps que el Priorat es l'única comarca catalana sense cap semàfor?

La geografia del Priorat es, sens dubte, la més exclusiva de tot Europa per a la pràctica del ciclisme de carretera i el cicloturisme. Absència de tràfic i carreteres ben asfaltades en un entorn natural i rural ben conservat i purament mediterrani.By


With the support of: